artikel 13 – Vindplaats en wijziging voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel nummer 55981399
  2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

< Terug naar Algemene voorwaarden